Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vidarefakturering

Vidarefakturering kan bli aktuellt när en av era anställda får en kostnad som en annan organisation har kostnadsansvar för, men där fakturan har ställts ut till Lunds universitet. Vidarefakturering tar mycket administrativ tid i anspråk, om möjligt är det bättre om leverantören skickar fakturan direkt till den slutliga köparen.

Om du ändå måste ställa ut en faktura till den som ska ersätta kostnaden så ska leverantörsfakturan ha varit utställd på Lunds universitet. Utgiften betraktas som vidarefakturering (utomstatlig köpare) eller samköp (inomstatlig köpare).

Du måste bifoga leverantörsfakturorna eller reseräkningen när du ställer ut fakturan i Raindance, alternativt göra en hänvisning i noteringsfunktionen.

Raindance-guide: Vidarefakturering (PDF 447 kB)

Skilj på vidarefakturering och vanlig försäljning

Traktamente, föreläsningsarvode och dylikt ska inte konteras på något vidarefaktureringskonto eftersom det är en försäljning. Använd istället till exempel konto 31410 Rådgivning och liknande tjänster.

Internt inköpta varor och tjänster

Tjänster din avdelning köpt internt ska inte konteras på något vidarefaktureringskonto utan istället t ex konto 31410 Rådgivning och liknande tjänster.

Kostnader med olika ursprungliga momssatser

När ursprungsfakturorna innehåller olika momssatser så delar du upp det du ska vidarefakturera på flera fakturarader. Till exempel ska du lägga servicearvode från Via Egencia på en egen fakturarad.

Varor

När det finns ett avtal mellan parterna, dvs att den ena parten ska köpa in en vara och sedan sälja den vidare till den andre parten anser Skatteverket att parterna i varje led har förvärvat äganderätten. Det innebär alltså att det ska hanteras som en vanlig försäljning och konteras som en intäkt i kontoklass 3. Moms läggs på enligt de vanliga momsreglerna för varor.

Indirekta kostnader

Konto 31821 Vidarefakturering utomstatlig och 54180 Vidarefakturering inomstatlig backar OH-uttaget, dvs. de indirekta kostnaderna på aktiviteten minskar.

Servicearvoden

När det gäller vidarefakturering av servicearvoden på resefakturor från resebyrån gäller följande:

  • Nettobeloppet registreras på en egen rad på kundfakturan.
  • Om svensk moms funnits på den ursprungliga fakturan från resebyrån ska motsvarande momssats väljas, och därmed läggas på nettobeloppet vid vidarefakturering. Detta gäller även om kunden är utländsk.
  • Ingen moms läggs på när vi vidarefakturerar svenska statliga myndigheter.

Hyrbil

Vid vidarefakturering av kostnad för hyrbil gäller speciella regler. I vissa fall får hela momsbeloppet dras av vid betalningen av den ursprungliga fakturan från leverantören.

Moms

Vidarefakturering ses som försäljning i två led. Det är tjänstens art och plats för omsättning som avgör om moms ska läggas på vid registreringen av kundfakturan. Där kan nedanstående illustration vara till hjälp. I exemplet används resor, men detsamma gäller restaurangnotor och konferensavgifter:

Vidarefakturering av resa

Exempel 1: Vidarefakturering till utomstatlig, resa inom Sverige

Bokför inköpet som en vanlig leverantörsfaktura med bokföring på aktuellt kostnadskonto och dra av ev. ingående moms. Fakturera sedan den verkliga köparen den del av kostnaden de ska stå för och kontera kundfakturan med ett speciellt intäktskonto, 31821.

Har det funnits svensk moms på leverantörsfakturan så ska utgående moms läggas på kundfakturan. (Lägg alltså inte på någon moms när resan skett utomlands.)

Vidarefakturering till utomstatlig vid resa inom Sverige

Vidarefakturering till utomstatlig vid resa inom Sverige

Exempel 2: Vidarefakturering till annan statlig myndighet (samköp), resa inom Sverige

Bokför inköpet som en vanlig leverantörsfaktura i Lupin med bokföring på aktuellt kostnadskonto och dra av ev. ingående moms. Sedan fakturerar du den statliga myndigheten den del av kostnaden de ska stå för.

Ingen utgående moms ska läggas på kundfakturan. Använd konto 54180.

Vidarefakturering (samköp) till annan statlig myndighet, resa inom Sverige

Vidarefakturering (samköp) till annan statlig myndighet, resa inom Sverige

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)