Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Konto

Konto anger vilken ekonomisk händelse som ska avbildas.

Balansräkningen

Tillgångar

10-13 Anläggningstillgångar

14      Varulager och förråd

15      Förskott m fl kortfristiga fordringar

16      Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader

17      Avräkning med statsverket

19      Kassa och bank

Skulder och kapital

20      Myndighetskapital

22-26 Avsättningar, skulder m m

27      Förutbetalda intäkter & Upplupna kostnader

Resultaträkningen

Intäkter

30      Anslag

31-34 Avgifter

35-36 Bidrag

38      Finansiella intäkter

67      Avyttring anläggningstillgångar

Kostnader

40-49 Personal

50-51 Lokaler

52-59 Köpta tjänster

63      Konsumtionsvaror

64      Korttidsinvesteringar

69      Avskrivning anläggningstillgångar

Transfereringar

73-74 Bidrag som ska lämnas vidare

77-79 Lämnade bidrag

Övrigt

87      Resultat dotterföretag

89      Redovisat resultat

9        Intern fördelning

Material

Som stöd att välja rätt konto vid representation, gåvor m m finns en lathund:

Lathund representation m.m. (PDF 59 kB, nytt fönster)

När du ska klassificera en intäkt kan du ta hjälp av detta dokument:

Frågeträd för klassificering av intäkt (PDF 424 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Kemicentrum:

Ingång från Getingevägen: Naturvetarvägen 18, ingång D.

Ingång från Sölvegatan: Sölvegatan 39, ingång B.

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 196 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 152 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)