Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Finansiär

Finansiär talar om hur universitetet är finansierat. Koden sätts efter vem som är finansiär, även om pengarna betalats till LU via någon annan.

Uppgifter om hur universitetet är finansierat ingår som en del i årsredovisningen och används också i den interna uppföljningen.

Finansiärkoden ska alltid vara med i kodsträngen vid bokföring av inkomster i kontoklass tre (3) och sju (7).

Finansiärkoderna består av följande grupper:

20 Statliga myndigheter

30 Statliga bolag

31 Kommuner och landsting

35 Privata företag, ek.föreningar

40 Stift o övr sv organsationer

49 Enskilda personer, svenska

60 EU-medel

63 Org utan vinstsyfte utland

64 Enskilda personer utländska

65 Företag i utlandet

91 LU internt

Finansiärer, ur Raindance (PDF 205 kB, nytt fönster)

Kommentar till några av finansiärkoderna:

 • 300 Statliga bolag: Som statligt bolag räknas de aktiebolag som till minst 50% ägs av staten, t ex Apoteket AB.
  Se Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen "20XX års redogörelse för företag med statligt ägande" på Näringsdepartementets hemsida (extern webbplats)
 • 430 LU:s anknutna stiftelser bokförs med konto 36220 Bidrag övr org och ideella för, när inbetalningen kommer direkt från en anknuten stiftelse.
  Lista med Lunds universitets anknutna stiftelser (PDF 225 kB, nytt fönster)
 • ESS är ett europakooperativ och tillhör finansiär 498 Övr sv org m m u vinstsyfte.
 • 600 EU-medel inom rampr via koord: Här bokförs bidrag som ingår i EUs ramprogram och som kommer via en koordinator, dvs LU är partner. Kontot väljs utifrån koordinatorn, inom intervallen 35110-36220, 36250-36260.
 • 610 EU-medel in ram dir fr EU-inst: Här bokförs bidrag som ingår i EUs ramprogram och som kommer direkt från en EU-institution, t ex Europeiska kommissionen. Används med konto 36240 Bidrag EU:s inst.
 • 620 EU-medel fr Europ forskningsrå: När EU-medel kommer från Europeiska forskningsrådet (ERC) bokförs de med denna finansiär. Används med konto 36240 Bidrag EU:s inst.
 • 625 EU-medel Erasmus, Interreg: Bidrag inom Erasmus och Interreg bokförs på denna finansiärskod. Kontot väljs utifrån koordinatorn, inom intervallet 35110-36220, 36250.
 • 888 Intern försäljning: Här bokförs alla interna försäljningar. Ingen annan finansiärkod får användas vid ombokning/rättning av intern försäljning. OBS! Gäller endast försäljningskonteringen. På utgiftskonteringen används ingen finansiärkod.
 • 910-991: Koder som endast används vid fördelning av anslagsmedel från statsbudgeten.
 • 999 Stöldbegärlig tillgång: Med denna kod markeras ett inköp i Lupin att det ska inventarieföras (ej är anläggningstillgång). Används ihop med konto 63*-64*.

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Kemicentrum:

Ingång från Getingevägen: Naturvetarvägen 18, ingång D.

Ingång från Sölvegatan: Sölvegatan 39, ingång B.

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 196 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 152 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)