Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Aktivitet

Aktiviteter används för att dela in institutionens verksamhet i projekt och delverksamheter, eller annan indelning som behövs för uppföljningen.

Institutionerna lägger själva upp sina aktiviteter, men det finns några aktiviteter som är gemensamma och som kan användas på samtliga kostnadsställen:

Verksamhetsgemensamma aktiviteter, för bokföring av anslag från statsbudgeten, gemensamma kostnader från ovanliggande nivåer samt då det för en avd/inst inte finns behov av underindelning i aktiviteter inom verksamheten ifråga:

  • 990011 Gem Utb anslag – för verksamhet 11   
  • 990021 Gem Fo anslag – för verksamhet 21    
  • 990091 Gem Stöd – för verksamhet 91            

Gemensamma aktiviteter, för bokföring av gemensamma kostnader, dyl. Dessa aktiviteter används endast i undantagsfall vid manuell bokföring och då endast i Raindance (t ex vidarefördelning av lokalkostnader).

  • 990097 Kst gemensamt - central bokföring av löneperiodiseringar och dylikt där underlag saknas för specifik aktivitet
    Läs mer om resultatutjämning av löpande semesterkostnad
  • 990098 Fördelning lokal - fördelning och täckning av direkta lokalkostnader som av effektivitetsskäl/dyl bokförs på verksamhet 91
  • 990099 Fördelning stöd - fördelning och täckning av stödverksamhetens kostnader och intäkter

Upplägg och ändring

De aktiviteter som institutionen själv lägger upp klassificeras i löpande verksamhet, bidrag eller uppdrag, och till varje aktivitet kopplas ett antal uppgifter som sedan används i bokföring och i uppföljning.

Läs mer i guide Upplägg och ändring av aktiviteter (PDF 463 kB, nytt fönster)

För upplägg/ändring/avslut av vissa uppgifter som du behöver koppla till dina aktiviteter, såsom projekt, forskargrupp och ursprungsfinansiär, fyll i detta formulär:

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance: Projektportalen

Obs! Den dag i månaden då periodiseringsbokföringen sker är möjligheten att lägga till och ändra aktiviteter stängd.

Vid flytt av aktivitet till annat kostnadsställe:

Checklista - ändra kostnadsställetillhörighet för aktivitet (PDF 40 kB, nytt fönster)

Begäran om flytt av aktivitet (DOCX 49 kB, nytt fönster)

Avslut

Checklista - avslut av aktivitet (PDF 39 kB, nytt fönster)

Läs mer i guide Avslut av aktiviteter (PDF 164 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Kemicentrum:

Ingång från Getingevägen: Naturvetarvägen 18, ingång D.

Ingång från Sölvegatan: Sölvegatan 39, ingång B.

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 196 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 152 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)