Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Begrepp

På denna sida hittar du några viktiga begrepp som används i samband med full kostnadstäckning och samfinansiering.
 • Kärnverksamhet: Den huvudsakliga verksamheten vid Lunds universitet är utbildning och forskning. Det är där kärnverksamheten finns i form av kurser, program, forskningsprojekt etc. Kärnverksamheten är indelad i avgränsade verksamheter som kallas kostnadsbärare.
 • Stödverksamhet/Indirekta kostnader: Ledning, administration, infrastruktur, service etc som inte direkt går att hänföra till kostnadsbärare. Bokförs på verksamhet 91.
 • Direkta kostnader: Kostnader som är direkt hänförliga till endast en kostnadsbärare och redovisas direkt på kostnadsbäraren. Till exempel löner, förbrukningsmaterial, resor, konferenser etc i ett projekt.
 • Kostnadsbärare: Kostnadsbäraren är den lägsta nivån för uppföljning av ekonomiskt resultat. Varje institution/motsv bestämmer utifrån sina uppföljningsbehov hur deras indelning i kostnadsbärare ska se ut. En kostnadsbärare kan till exempel vara:
  - Ett projekt med ett kontrakt
  - Ett projekt med flera kontrakt
  - En forskargrupp som inte har krav på full kostnadstäckning på lägre nivå
  - En avdelning eller institution som inte har krav på full kostnadstäckning på lägre nivå
  - En kurs eller ett program inom utbildningen
 • Full kostnadstäckning: Full kostnadstäckning är ett ekonomiskt mål som innebär att kostnadsbärarens samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta, ska täckas av intäkten till kostnadsbäraren.
 • Fördelningsbas: Används när kostnader på överliggande nivå (LU, Fakultet, ev Institution) fördelas neråt. Fördelningsbasen består av lön och drift.
 • Påläggsbas: Används när institutionen fördelar de universitets-, områdes- och institutionsgemensamma kostnaderna på sina kostnadsbärare och består av direkt lön och direkt drift. Med hjälp av storleken på de indirekta kostnaderna och fördelningsbasen räknas en procentsats ut som används för att fördela kostnaderna. Fördelningsbasen är ett verktyg att fördela de indirekta kostnaderna till kostnadsbärarna.
 • Fördelningsnycklar: Procentsatser per kontogrupp som används för att fördela det som är bokfört på verksamhet 91 till utbildnings- och forskningsverksamheterna.
 • Påläggsbokföring: De indirekta kostnaderna bokförs på aktivitetsnivå i form av ett pålägg på den direkta lön och drift som har bokförts på aktiviteten.
Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)