Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bokslut

På dessa sidor hittar du information om hur bokslutsarbetet går till vid Lunds universitet och tillhörande tidplaner och checklistor.

Aktuellt

Tidplan, checklista och annat material för arbetet med tertialbokslutet 30 april 2019

Bokslut på institution

Vid helårsbokslut ska varje institution eller motsvarande upprätta ett internt bokslut. Instruktioner för hur detta går till och var material finns hittar du via "Bokslut på institution":

Bokslut på institution

Om bokslut

  • För varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. 
  • Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter 
  • Årsredovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och universitetets ekonomiska ställning 

Detta styrs bl a i följande förordningar som är två av de viktigaste förordningarna när det gäller hur redovisningen ska gå till inom statliga myndigheter:

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)