Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rätta lön

Lön rättas i första hand i Primula och i andra hand i en ID-bokföringsorder i Raindance.

Lönekostnaderna importeras direkt till huvudboken från det centrala lönesystemet Primula. Lönekostnaden inkluderar lönebikostnader och semesterkostnad. Om en lönekostnad har blivit bokförd felaktigt inom bokslutsåret, skall detta i första hand korrigeras i källan, dvs. i Primula. Detta görs antingen av berörd institution eller av lönekontoret beroende på lönekostnadens art.

I undantagsfall kan korrigering ske genom ombokning via bokföringsorder. Exempel på undantag är löneomföringar i olika EU-projekt, t.ex. Interregprojekt samt i viss utsträckning vid bokslut.


En person som är anställd av institution A tjänstgör under en längre period helt eller delvis hos institution B

Följande tillvägagångssätt gäller för perioder om minst tre månader och minst 25 % av en heltidstjänst:

Avtal om delad tjänstgöring upprättas och personens lön direktkonteras på institution B till den del han/hon tjänstgör där. Avtalet, med konteringsunderlag, skickas till lönehandläggaren som ser till att lönen blir rätt bokförd redan i lönesystemet Primula. Om förändringen inte skickades in i tid görs korrigeringen i Primula för innevarande bokslutsår.

Mindre åtaganden behandlas som att institutionerna sålt respektive köpt en tjänst.

Internfaktura


Felkontering av lön som inte kan rättas i Primula

Exempelvis fel som uppstått under ett tidigare bokslutsår går inte att korrigera i Primula. Gör då istället en bokföringsorder med speciella externa löneombokningskonton. Se konteringsexempel nedan och guiden för att rätta lönebokningar från Primula:

Korrigera Primula-transaktioner (PDF 56 kB, nytt fönster)

  • 41112 Lön ombokning
  • 46005 Lönebikostnader inst ombokning
  • 41165 Löpande semesterkostnad fr o m 2006 omföring

Tänk på att använda samma konto i både debet och kredit för lönekostnaden, lönebikostnaderna och semesterkostnaden.

Excelmall för uträkning av belopp att rätta (XLS 22 kB, nytt fönster)

Bokföringsexempel, rätta lön (PDF 13 kB, nytt fönster)

Lönekostnader som är konterade i kontogrupp 43 (Kostnadsersättningar och naturaförmåner) eller på konto 41122 Timarvode och 41125 Övriga arvoden korrigeras direkt på ursprungskontot. Lönebikostnader i samband med dessa konton flyttas med specialkontona ovan. Tänk på att använda samma konto i både debet och kredit.


En lärare som i vanliga fall undervisar till 100 % inom institutionens egen grundutbildning har fått hoppa in på en kurs som institutionen ger åt landstinget

Lön motsvarande den tid som läraren lägger på kursen måste bokföras om från grundutbildningen på statsbudgetanslag (verksamhetsgren 11) till uppdragsutbildningen (verksamhetsgren 54). Bokföringen görs i en bokföringsorder av typen ID:

Korrigera Primula-transaktioner (PDF 56 kB, nytt fönster)


Personal som delas med en extern organisation

Det förekommer att Lunds universitet betalar hela lönekostnaden för en anställd som även fullgör tjänstgöring åt exempelvis Region Skåne. För att Lunds universitet skall få täckning för sina kostnader ställs då en extern kundfaktura ut. Lönekostnaden räknas i detta fall som resurssamordning och bokförs på konto 31750.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)