Pengaktuellt

Här publiceras sektion Ekonomis nyhetsbrev "Pengaktuellt". Det innehåller längre meddelanden och information om varaktiga förändringar, t ex ändrade redovisningsprinciper, nya rapporter och meddelanden från bidragsgivare.

I vänsterkanten finns Pengaktuellt för de senaste åren för att den som är ny eller som varit borta från arbetet en längre tid ska kunna uppdatera sig på den senaste tidens förändringar. Äldre utgåvor kan fås hos sektion Ekonomi.

All information som publiceras i Pengaktuellt och är av varaktig karaktär infogas även i EA-handboken, Rapporthandboken eller annat dokument som återfinns under "Handböcker m m". Du som önskar kan välja att få Pengaktuellt via e-post. Det gör du på den administrativa portalen genom att välja Inställningar/Nyhetsbrev.
Lunds universitets administrativa portal
Handböcker m m


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

Allmänna frågor om Pengaktuellt
Informationsansvarig
Ann-Charlotte Olsson
infomaster@eken.lu.se 

Innehållsfrågor om Pengaktuellt

Kontakta oss A-Ö (67 kB) 
Servicetelefon och öppettider (45 kB)

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20