Budget och prognos

I vänstermenyn finner du budgetbeslut, budgetunderlag och regleringsbrev för Lunds universitet.

Aktuellt

EOS-anvisningar prognos 3 2014 (390 kB)

EOS-anvisningar budget 2015 (611 kB)

Lösning på gränssnittsproblem i Internet Explorer efter uppgradering av EOS (336 kB)

Internet Explorer 10 och EOS

EOS är inte fullt ut kompatibel med IE 10. Ett vanligt problem som beror på detta är att man inte kan öppna sina uppgifter. För att åtgärda detta måste man klicka på "Kompatibilitetsvyn" i webbläsarens adressfält (inringat på bilden nedan) när man är inne i EOS.

Kompatibilitetsläge i Internet Explorer 10

Budgetsystemet EOS

Information om budgetsystemet EOS och manual finns här:

Verktyget EOS

Budgetprocessen

I EA-handboken finns fördjupad information om budgetprocessen som tillämpas vid Lunds universitet.

Kapitel 10 Budget och uppföljning 
Fördelningsbudget
Fördelningsbudgeten innehåller fördelning av anslag och fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna till universitetets områden. Dessutom innehåller fördelningsbudgeten områdenas utbildningsuppdrag och den kan också innehålla särskilda uppdrag. Avdelningen Planering och utvärdering (sektionen Ledningsstöd) är ansvarig för att ta fram fördelningsbudgeten.

Områdena fattar sedan motsvarande beslut för fördelning av anslag och områdesgemensamma kostnader till institutionerna.

Totalbudget 

Institutionerna rapporterar en budgeterad resultaträkning (totalbudget) till områdeskanslierna. Totalbudgeten speglar den verksamhetsplanering som är gjord och beslutas av institutionsstyrelsen. När i tiden totalbudgeten ska rapporteras beslutas av respektive område.

Områdena ska sedan i slutet av januari (den 21 januari) rapportera en mbl-förhandlad totalbudget för området till avdelningen Budget och uppföljning (sektionen Ekonomi) samt en redovisning av de eventuella uppdrag som universitetsstyrelsen beslutat om.

Universitetsstyrelsen fastställer totalbudgeten för Lunds universitet på sitt februarisammanträde.

Projektet

Projekt: Ekonomiskt planera utbildning och forskning

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-09-22

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Budget och uppföljning
servicedesk@ldc.lu.se 

Kontakta oss A-Ö (67 kB)

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20